Naše Historie

Na počátku Caritas Christi stály dvě mimořádné osobnosti: žena laička, Juliette Molland (1902 – 1979), a řeholník, P. Joseph-Marie Perrin (1905 – 2002), dominikán.

Juliette Molland se narodila v Noves (Francie) a tam probíhal celý její život. Silná a ušlechtilá osobnost, s bystrou inteligencí. Pracovala v rodinném podniku a sloužila potřebám své obce i místní farnosti.

Juliette měla za sebou dlouhou cestu duchovního hledání, když velmi živě pocítila Boží výzvu k tomu, aby se celá darovala Bohu, ale aniž by opustila svět. Ptala se sama sebe, zda je to opravdu možné.
V r. 1936 se setkala s otcem J.-M.Perrinem  OP a řekla mu o svém hledání a svých pochybnostech. Oba si uvědomili, že Bůh je žádá, aby založili něco, co Juliette nazvala „laický řád“. A oba společně pak postupně definovali základy takovéto vokace.

16. června 1939, na svátek Nejsvětějšího Srdce, v přítomnosti biskupa z Marseille, devět žen složilo své sliby v „Misionářské unii malých sester sv. Kateřiny Sienské“, která byla následně pojmenována „Unie Caritas Christi“ a nakonec „Sekulární institut Caritas Christi“.

P.J.-M.Perrin, spoluzakladatel, Caritas Christi dlouhé roky podporoval a doprovázel svou kněžskou službou. Neúnavně a s velkou silou hlásal „ Nekonečnou Boží lásku ke všem lidem“ a „Povolání ke svatosti pro všechny křesťany“.

Institut se rychle rozvíjel na všech pěti kontinentech. V současnosti je přítomný asi ve čtyřiceti zemích, což přináší velkou různost v kultuře, mentalitě, životních podmínkách atd. mezi jeho členkami. Ale navzdory těmto rozdílům všechny pociťují hlubokou jednotu, kterou tvoří pouta jejich společné vokace v Caritas Christi: být přítomny a integrovány všude v běžném životě tohoto světa a « zůstávat v Boží lásce, aby milovaly Boha a jiné přiváděly k lásce k němu na tom místě, kam je Bůh postavil » (srv. čl. 1 Pravidla života).

nuestra-historia

Esta entrada también está disponible en: anglicky francouzsky německy španělsky portugalsky vietnamsky slovensky