Základní Charakteristika

Caritas Christi  je sekulární institut, který chce formovat a dávat církvi v každém prostředí kontemplativní a apoštolské laičky, oddané Bohu v církvi a pro církev.

KDO JSME
Křesťanky různých profesí, z různých prostředí, ze všech kontinentů, které žijí – uprostřed světa – své darování Bohu.

NAŠE CHARISMA
Milovat a působit, aby Bůh byl milován. Naše povolání je především odpovědí – a to stále více reálnou a absolutní – na Boží lásku, úplné darování se Bohu.

NAŠE SPRITUALITA
Život před zrakem Otce, který vidí do hloubky naší duše. To nám pomáhá žít s vědomím Jeho blízkosti a Jeho pohledu na nás s vyloučením každé okázalosti. Chceme být podívanou jedině pro Boha.

CARITAS CHRISTI NÁM NABÍZÍ SPECIFICKÉ PROSTŘEDKY

 • Pravidlo života (to jsou naše Konstituce), kde je vyjádřen duch naší vokace vycházející z evangelia
 • Sesterské společenství: Jsme spojeny ve společenství, které vyrůstá z odpovědi na stejnou výzvu, kterou jsme obdržely a která mezi námi vytváří nové sesterské vztahy v Ježíši Kristu.
 • Osobní zodpovědná: Po celý svůj život může každá členka počítat s podporou osobní zodpovědné, která jí pomáhá na její cestě ke křesťanské svobodě a zodpovědnosti. Respektuje její život, nikdy nepřebírá zodpovědnost za rozhodnutí, která náležejí člence, a nevykonává žádnou pravomoc.
 • Společně naslouchají Boží vůli a zodpovědná svými radami pomáhá na cestě vokace, zvláště pokud jde o modlitbu, lidskou a křesťanskou formaci a život v duchu služby.
 • Skupina: Místo sdílení našich životních zkušeností. Učíme se lépe odpovídat na Boží výzvu, je příležitostí k prohloubení společné vokace a ke společné modlitbě.
 • Formační dopisy: Pomáhají nám objevit, co je specifické v naší vokaci.
 • Spisy našich zakladatelů
 • Rekolekce, roční duchovní cvičení
 • Oběžníky: Seznamují nás s životem různých skupin, které existují ve světě

JAK PROBÍHÁ FORMACE
Tam, kde žijeme, pomocí dialogu s osobní zodpovědnou, s pomocí skupiny a formačních dopisů.

NAŠE ZAČLENĚNÍ
V našem každodenním životním prostředí, kam nás postavil Bůh. Udržujeme diskrétnost  – jak vzhledem k osobám, tak k celému Institutu.

NÁŠ APOŠTOLÁT
Caritas Christi nemá žádné specifické pole působnosti, pro nás je jím celý svět. Každá z nás vykonává svůj apoštolát v prostředí, které nám určila Boží prozřetelnost.

ZÁVAZKY
Naše darování se Bohu v Církvi jde do hloubky naší bytosti.

 • Celibát pro Boží království. Skrze lásku zdarma danou jsme povolány žít svůj křest cestou celibátu, který je doživotním slibem. Je to pečeť naší donace v Caritas Christi.
 • Žijeme chudobu jako radikální závislost na Bohu, s vědomím toho, že vše, co máme, přichází od něho.
 • Žijeme poslušnost jako věrnost Boží vůli projevené v našem konkrétním životě podle požadavků evangelia

 

35 74

Esta entrada también está disponible en: anglicky francouzsky německy španělsky portugalsky vietnamsky