Liên quan

Các Liên Kết của Tu Hội Đời Caritas Christi là những người —nam và nữ (đã lập gia đình, còn độc thân hay góa vợ/chồng…)—muốn sống cùng một linh đạo. Caritas Christi tạo cơ hội cho mỗi người – sống trọn những khả năng mà họ được trao ban cho từng người qua Bí tích Rửa tội. Caritas Christi đề ra:
Một Linh đạo:

  • Để sống dưới cái nhìn của Chúa Cha Đấng thấu suốt mọi kín ẩn. Điều ấy cho phép người ta sống những biến cố hằng ngày trong an bình và thanh thản, để cảm nghiệm sự hiện diện của Thiên Chúa, Đấng trông nom, gìn giữ tất cả loài người.
  • Để khám phá và chiêm niệm, trong cuộc sống bình thường mỗi ngày, tình yêu mà họ được yêu mến, và như thế, để, yêu mến những anh chị em của mình.

Một hoạch định trong đời sống:

  • Trong một thế giới hưởng thụ, người ta phán đoán nhau qua dáng vẻ bên ngoài, và dẫn đến kết quả là tính toán, nơi đó những ai thuộc về Caritas Christi đều khao khát đem Triều Đại Chúa đến với nhân loại, bắt đầu với những ai ở gần mình nhất. Để giúp họ cũng khám phá ra tình yêu Thiên Chúa. Để giúp họ nhận biết Thiên Chúa.
  • Trong cuộc sống hằng ngày, các thành viên khao khát nhận biết, thi thoảng người ta thường đón nhận điều gì, để, từng chút một, Tình Yêu cộng đồng được hình thành giữa nhân loại.

Một cộng đoàn huynh đệ:

  • Mối dây liên kết của chúng tôi trong cộng đoàn rất vững mạnh. Nó nối kết chúng tôi mặc dầu khoảng cách địa lý của chúng tôi thật mênh mông.
  • Mối liên kết của chúng tôi cũng được vững bền bởi mối tương quan vững chắc với các thành viên khác trong Caritas Christi, được cùng nhau hoạch định. Điều này đảm bảo cho các mối dây liên kết giữa các thành viên trong Tu Hội.

Các buổi gặp gỡ theo lịch đều đặn: hằng tháng hay mỗi hai tháng

  • Nơi đó có chia sẻ đời sống trong bầu khí cầu nguyện.
  • Các cuộc Tĩnh Tâm và những ngày Hồi Tâm cũng được lên lịch.

Học hỏi các văn bản:

  • Học hỏi các bản văn để đào sâu và khám phá các nguyên lý cơ bản nền tảng của linh đạo Tu Hội; và, trên hết, để sống linh đạo ấy.
  • Học hỏi các bản văn là điều thiết yếu để hướng dẫn các hành vi, hồi tâm, cầu nguyện và chia sẻ.

asociados1asociados2

Esta entrada también está disponible en: English French German Spanish Portuguese, Portugal