MỘT TU HỘI ĐỜI LÀ GÌ?

“Một Tu Hội Đời là một Tu Hội Tận Hiến nơi đó các tín hữu sống giữa thế gian, nỗ lực để được hoàn thiện trong đức mến; và tìm kiếm, cách đặc biệt, từ nội tâm, để thánh hóa thế gian.” (Bộ Giáo Luật Giáo Hội Công Giáo số 710).
Các Tu Hội Đời vẫn còn là một thực tính rất trẻ trong lịch sử Giáo Hội. Họ bắt đầu hình thành trong nửa đầu thế kỷ thứ hai mươi và được Đức Thánh Cha Pi-ô XII tán thành từ năm 1947-1948, qua Tông Hiến Provida Mater Ecclesia, và tự sắc Primo Feliciter. Cho đến tận thời điểm ấy, những người khao khát tận hiến mình cho Thiên Chúa phải từ bỏ thế gian để bước vào đời sống Tu trì, phải sống trong cộng đoàn Tu sĩ, hay sống trong một Giáo đoàn. Cùng với sự thành lập các Tu Hội Đời, những ai cảm thấy được Thiên Chúa mời gọi đều có thể dâng hiến chính mình cho Người mà không phải rời khỏi tình trạng sống giữa đời của mình.
Các Tu Hội Đời nối kết tính thế tục và dòng tu. Thực ra, thành viên của một Tu Hội Đời sống trọn vẹn tình trạng người giáo dân của mình và được dâng hiến trọn vẹn, như thế, họ liên kết hai thực tính mà cho tới nay hoàn toàn không tương hợp với nhau. (xem Hiến Chế Tín Lý Ánh Sáng Muôn Dân, số 31).

Các Tu Hội Đời trong những thời điểm thách đố này, là phòng thí nghiệm thực nghiệm nơi đó Giáo Hội xác nhận mối tương quan của mình với thế gian nên ra sao.

Esta entrada también está disponible en: English French German Spanish Czech Portuguese, Portugal