NHỮNG NÉT ĐẶC TRƯNG THIẾT YẾU

Caritas Christi là một Tu Hội Đời khao khát hình thành và trao cho Giáo Hội, những người giáo dân có đời sống chiêm niệm và tông đồ, được hiến dâng cho Thiên Chúa trong Giáo Hội và vì Giáo Hội, họ trao hiến bản thân mình trong mọi cảnh sống.

Chúng tôi là ai? Chúng tôi là những Kitô hữu trong mọi ngành nghề, mọi hoàn cảnh, mọi châu lục, những người sống giữa thế gian, Dâng Hiến đời mình cho Thiên Chúa.

Đặc sủng của chúng tôi: Yêu mến Thiên Chúa và làm cho Người được yêu mến. Ơn gọi của chúng tôi là, trên hết, một lời đáp trả thực sự và trọn vẹn cho Tình Yêu Thiên Chúa, bằng cách trao hiến chính mình cách trọn vẹn cho Người.

Linh Đạo của chúng tôi: Một đời sống dưới cái nhìn của Chúa Cha Đấng thấu suốt mọi ngóc ngách sâu thẳm trong chúng tôi. Điều này khiến chúng tôi sống ý thức và nhận thức rõ rằng Ngài thật gần với chúng tôi; Ngài gần gũi và quan tâm đến chúng tôi. Đồng thời, điều này mời gọi chúng tôi từ bỏ mọi phô trương. Chúng tôi chỉ khao khát phản ánh Thiên Chúa nơi chúng tôi.

Những đường hướng đặc biệt của Caritas Christi

 • ‘Luật Sống” (Hiến Pháp của chúng tôi): “Luật Sống” chứa đựng tinh thần ơn gọi, được đặt nền tảng trên Tin Mừng.
 • Cộng đoàn huynh đệ: chúng tôi được liên kết với nhau bởi một cộng đoàn huynh đệ, được phát sinh để đáp trả một lời mời gọi chung mà mỗi người chúng tôi đón nhận. Lời đáp trả này hình thành giữa chúng tôi, một mối dây liên kết huynh đệ mới, trong Chúa Giêsu Kitô.
 • Phụ trách cá nhân: Mỗi thành viên, trong cuộc hành trình của mình, đều có thể trông cậy vào sự trợ lực của vị Phụ Trách cá nhân, người giúp đỡ và hướng dẫn chị trong cuộc hành trình tự do và đầy trách nhiệm của một Kitô hữu.
 • Chị Phụ Trách tôn trọng cuộc sống của chúng tôi. Chị ấy không bao giờ quyết định thay mỗi chúng tôi. Chị ấy không dùng quyền mà rèn luyện chúng tôi. Chúng tôi cùng lắng nghe thánh ý Thiên Chúa. Lời khuyên nhủ của chị Phụ Trách giúp chúng tôi thăng tiến trong ơn gọi, cách đặc biệt trong đời sống cầu nguyện, trong huấn luyện nhân bản và đạo giáo, và trong cách sống tinh thần phục vụ.
 • Các Nhóm: Các Nhóm là nơi để chúng tôi chia sẻ kinh nghiệm sống, là nơi để chúng tôi nhận thức tốt nhất lời đáp trả tiếng Chúa gọi mời. Các Nhóm là cơ hội cho chúng tôi cùng nhau đào sâu ơn gọi và đời sống cầu nguyện của mình.
 • Các Thư Thông Tin Huấn luyện: Các Thư Thông Tin giúp chúng tôi khám phá nét đặc trưng trong ơn gọi của mình.
 • Các bản văn của các vị sáng lập
 • Các buổi Hồi Tâm và một kỳ Tĩnh Tâm năm

“Thông Tri”: “Thông Tri” là thư thông tin quốc tế thông báo cho chúng tôi biết đời sống của các nhóm Caritas Christi trên thế giới.

Huấn Luyện diễn ra như thế nào?
Nó diễn ra trong cảnh sống của chúng tôi, qua đối thoại với vị Phụ Trách cá nhân, trong các nhóm và với sự trợ lực của các số Huấn Luyện.

Nơi chốn của chúng tôi : Chúng tôi ở lại trong những hoàn cảnh sống bình thường của mình, nơi Thiên Chúa đã đặt để chúng tôi. Chúng tôi sống ơn gọi cách thận trọng trong mối tương quan với các thành viên và với các Tu Hội.

Việc Tông đồ của chúng tôi: Caritas Christi không có việc Tông đồ chuyên biệt. Thế gian là lĩnh vực phục vụ mang tính cách tông đồ. Mỗi người trong chúng tôi thực hiện việc tông đồ trong chính môi trường được Quan Phòng của riêng mình.

Dâng Hiến:
Vĩnh Khấn Tận Hiến của chúng tôi cho Thiên Chúa trong Giáo Hội ràng buộc chúng tôi trong mọi ngóc ngách sâu thẳm đời mình.

 • Như một người độc thân được chọn vì Nước Trời: Chúng tôi được mời gọi, được chọn bằng một tình yêu nhưng không, sống Bí tích Rửa tội của mình như một người độc thân, khi chúng tôi thốt lên lời cam kết Vĩnh Khấn. Đó là một dấu ấn và một hành vi xác nhận Dâng Hiến của chúng tôi trong Caritas Christi.
 • Chúng tôi sống khó nghèo khi phụ thuộc hoàn toàn vào Thiên Chúa, biết rằng tất cả những gì chúng tôi sở hữu đều do Ngài ân ban.
 • Chúng tôi sống hoàn toàn vâng phục theo thánh ý Thiên Chúa, được minh chứng bằng đời sống cụ thể của mình và sống theo những gì Tin Mừng đòi buộc.

 

35 74

Esta entrada también está disponible en: English French German Spanish Czech Portuguese, Portugal